Yoga uitbreiding

Na het succes van de maandag en de zaterdag komt er een extra Yin Yoga les op het groepslesrooster, vrijdag 10:15 uur.
(hierdoor verplaatst de Pilates op vrijdag naar 09:15 uur)

Klik hier voor het nieuwe groepslesrooster wat ingaat per 15 september!