« Alle artikelen

AVG

25 mei 2018

Beste gasten van Better Bodies Zundert,

De afgelopen dagen bent u bedolven onder informatie over de nieuwe Privacywet AVG ofwel GDPR (General Data Protection Regulation), die per 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van kracht is geworden.

Deze wet vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Met de komst van de AVG gelden voor verwerkers van persoonsgegevens strengere regels; regels die gehandhaafd zullen worden door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze regels gelden voor alle bedrijven, organisaties en professionals die bedrijfsmatig dan wel structureel persoonsgegevens (laten) verwerken.

Het begrip ‘verwerken’ behelst onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken, verspreiden én gebruiken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze kwaliteits- en servicedoelen uit te kunnen voeren, waarbij u moet denken aan onder andere ledenadministratie, facturatie, trainingsschema’s, toegangscontrole.

Uw gegevens worden alleen gedeeld met een derde partij als wij een derde partij inschakelen om ons te helpen bij het uitvoeren van onze bedrijfsvoering.

Met al deze partijen hebben wij, zoals de wet AVG bepaalt, een verwerkersovereenkomst gesloten.

Ons pand en parkeerplaats zijn beveiligd met camera’s.

Deze camera’s gebruiken wij voor uw-, en onze veiligheid en kwaliteitsdoeleinden.

Camerabeelden bewaren wij zolang de wettelijke termijn toestaat, voordat ze worden verwijderd; tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren.

Wij zullen uw persoonlijke data beschermen en verzekeren u dat ze alleen met uw toestemming of om wettige omstandigheden worden gedeeld.

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via onze baliemedewerker.

Andere artikelen

61 reviews op Facebook

19 reviews op Google