Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2015.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak NL

Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak ENG